Wczytuję dane...
Porgram lojalnościowy - twój zysk

Program Lojalnościowy – PetBest.pl

§1. Udział w programie

Wszyscy zarejestrowani klienci sklepu PetBest.pl maja prawo uczestniczyć w programie lojalnościowym. Rejestracji można dokonać zakładając konto w sklepie PetBest.pl

§2. Punkty w programie lojalnościowym

1. Warunki uczestnictwa w programie

System zakupowy nalicza automatycznie punkty dla każdego uczestnika programu lojalnościowego. Ilość punktów jest zależna od wartości zamówienia bez uwzględnienia kosztów transportu.

Zebrane punkty nie mogą być wypłacone w formie gotówki.

Klienci biorący udział w programie lojalnościowym mogą w każdej chwili sprawdzić ilość dostępnych punktów poprzez zalogowanie do konta klienta petBest.pl.

Należy zwrócić uwagę, iż punkty oraz promocje z innych programów nie łączą się.

2. Naliczanie punktów w programie lojalnościowym

Punkty w sklepie PetBest.pl naliczane są automatycznie po zrealizowaniu zamówienia przez klienta.

Liczba przyznanych klientowi punktów zależy od wartości złożonego zamówienia. Każda wydana złotówka oznacza przyznanie klientowi 0.33 punktu.  

Należy pamiętać, iż punkty naliczają się po zalogowaniu do konto użytkownika i są przypisywane do tego konta. Jeśli klient korzysta z kilku osobnych kont, punkty będą przyznawane na te konta, z których dokonano zakupu. Nie ma możliwości przenoszenia punktów między kontami.

Produkty za które klient nie uiszcza opłaty, których cena wynosi 0 zł (np. gratisy, próbki, prezenty), premie, zniżki oraz ponowne przesyłki, nie powodują przyznania punktów klientowi. Punkty nie będą również przyznawane za inne usługi specjalne wymienione przez sklep Petbest.pl

3. Okres ważności punktów

Klienci sklepu PetBest.pl mają nieograniczony czas na wykorzystanie punktów z programu lojalnościowego.

Punkty mogą zostać usunięte w przypadku zablokowania konta lub całkowitego usunięcia konta klienta w sklepie Petbest.pl.

§3. Wymiana punktów na nagrody

1. Informacje ogólne

Każdy uczestnik programu lojalnościowego, który zdobędzie odpowiednią ilość punktów, może zamienić je na nagrody z katalogu produktów programu lojalnościowego.

Każda produkt oferowany jako nagroda w programie lojalnościowym ma określoną wartość podaną w punktach.

Klient ma możliwość wyboru produktów z katalogu przed dokonaniem zamówienia. W takiej sytuacji wybrane produkty zostaną zapamiętane i wyświetlanie w boksie PREZENTY. Po złożeniu zamówienia, wybrane produkty zostaną skojarzone z danym zamówieniem.

Klient może również wybrać prezenty po złożeniu zamówienia. Jeżeli zamówienie zostało już złożone i Klient posiada odpowiednią liczbę punktów, aby wybrać prezent, w ostatnim kroku ścieżki zakupów, zostanie wyświetlony komunikat z informacją, że jego liczba punktów jest wystarczająca, aby dobrać prezent do zamówienia.

Wybór produktu z katalogu skutkuje natychmiastowym skojarzeniem ich z zamówieniem i odjęciem punktów z konta klienta.

2. Warunki wymiany punktów na nagrody

Wymiana punktów realizowana jest poprzez  indywidulane konto Klienta. Sklep petBest.pl będzie dopasowywać katalog nagród w zależności od pory roku, trwających promocji czy sugestii klientów. Pojedyncze nagrody mogą być okresowo niedostępne lub wycofane z oferty.

PetBest.pl zastrzega, że warunki udziału w programie lojalnościowym mogą ulec modyfikacji. Jednocześnie PetBest.pl zobowiązuje się do podawania aktualnych warunków programu na stronie sklepu Petbest.pl w Regulaminie Programu lojalnościowego.

3. Koszty dostawy nagród

Koszty dostawy nagród odpowiadają aktualnym cenom wysyłki, które podane są na stronie sklepu PetBest.pl.

Do wybranej przez siebie nagrody Klient może dołączyć inne produkty z oferty sklepu Petbest.pl

Jeśli zamówiona nagroda po dostarczeniu będzie posiadać uszkodzenia, lub będzie niezgodna ze złożonym zamówieniem, prosimy o zgłaszanie telefonicznie dzwoniąc na numer telefonu Obsługi klienta podany na stronie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bok@petbest.pl.

W celu skorzystania z uprawnieni rękojmi lub gwarancji Klient zobowiązany jest do przestrzegania i zachowania reguł i wymogów wymienionych w Regulaminie (sekcje „Odstąpienie od umowy” oraz „Procedura reklamacji”), w szczególności jeśli chodzi o należyte zabezpieczenie towaru i dostarczenie go do Petbest.pl. Przed wysłaniem towaru prosimy o dołączenie kopii dowodu zakupu lub innego dokumentu wskazującego na nabycie Towaru przez Klienta w PetBest.pl, jak również kompletu akcesoriów oraz karty gwarancyjnej.). Zwroty proszę wysyłać na adres:

Zoohurt Sp. z o.o, Kijewo 40, Magazyn J, 63-000 Środa Wlkp

 §4. Postanowienia końcowe

1. Zakończenie uczestnictwa

PetBest.pl zastrzega sobie prawo zakończenia uczestnictwa w programie lojalnościowym lub zastąpienie go innym programem.

 2. Zmiany

PetBest.pl zastrzega sobie prawo modyfikacji warunków uczestnictwa, nagród i przebiegu czynności zapisanych w Regulaminie Programu lojalnościowego. Wszelkie zmiany warunków uczestnictwa będą podane w witrynie www sklepu PetBest.pl